Om projektet

vastgotegatan

Vad är det som skapar en stad? Vem får definiera vad som är stadens kännetecken, värden, särart? Städer har idag blivit allt mer av produkter som ska marknadsföras och säljas. Det talas om identitet och designade stadsmiljöer. Men staden är också ett livsrum för alla som bor och vistas där, en plats som formats genom åren av människors handlingar och drömmar. Med hjälp av kartor kan stadens mångfald belysas: genom nedslag i tid och rum, genom oväntade kombinationer av teman och företeelser blir bilden mer mångfasetterad. Vi tycker att en sådan Norrköpingsatlas behövs!
Formen – Kartor, text och bild i kombination skapar möjligheter att problematisera vad en stad är – om tillhörighet och identitet, föreställda centrum och periferier och om mångfalden i platsen och dess berättelser.

Norrköpingsatlasen är ett samverkansprojekt som startade 2012. Sedan 2014 är Norrköpingsatlasen också en förening. Ambitionen är att utveckla ett koncept för berättande med utgångspunkt i kartbilder.

Arbetet syftar till att förverkliga en publikation i form av en antologi, där varje kapitel belyser olika aspekter av den föränderliga staden, men också till att vidareutveckla antologins kapitelteman som koncept. Projektet strävar att nå ”bortom boksidorna” och att ta antologins tematik vidare genom andra kanaler, ut i det offentliga rummet och samtalet, till exempel genom webbplatser, stadsvandringar, ljudinstallationer, workshops med mera. Var vi landar vet vi inte ännu, men den här webbsidan är en plattform för det fortsatta arbetet.

Norrköpingsatlasen består av ett antal tänkta antologiteman/delprojekt. I vår idébank kring olika perspektiv på staden finns allt från tankar om stadens biografer och hur bilen påverkat staden, till hur människor rör sig i staden och hur företeelser som eld och döden tagit plats i staden, förr i tiden såväl som idag.

Olika samarbeten har också berikat Norrköpingsatlasens perspektiv, till exempel genom att belysa barns eller HBTQ-personers erfarenheter eller att lyfta den offentliga konstens betydelser i stadsrummet.

Projektet har i olika faser haft stöd av och dialog med Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor, Linköpings universitet, Visualiseringscenter C, Norrköpings konstmuseum och Norrköpings kommuns tekniska kontor.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s